Aditivum do benzínu Redex čistič palivového systému

 • Čistí celý palivový systém od škodlivých karbonových úsad
 • Vhodný pro všechny benzinové motory (včetně vstřikovacích)
 • Snižuje spotřebu pohonných hmot a emise výfukových plynů
 • Udržuje palivový systém čistý
Skladem
Kód: 110
Značka: Redex
109 Kč
Kategorie: Aditiva
Záruka: 1 rok
Hmotnost: 0.25 kg
250 ml:
II RADD0056A II 250ml II High Def II
Tip

 • Ošetří 100L benzínu
 • Čistí celý palivový systém od škodlivých karbonových úsad
 • Vhodný pro všechny benzinové motory (včetně vstřikovacích)
 • Snižuje spotřebu pohonných hmot a emise výfukových plynů
 • Udržuje čistý palivový systém
 • Nepoškozuje palivový systém
 • Vhodný k pravidelnému použití

Pokyny k používání produktu

 • Sejměte víčko a fólii z horní části láhve.
 • Nalijte potřebné množství REDEX do nádrže při každém doplňování paliva.
 • 250ml Redexu ošetří 100l paliva (2.5ml na 1L)

Hořlavý. Nebezpečný při vdechování.Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží.Zdraví škodlivý při požití.Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.Dráždí dýchací orgány.Podezření na karcinogenní účinky.Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu.Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

 

 

Zpět do obchodu