Utěsňovač prasklin a netěsností bloku motoru a hlavy válců Wondarweld

Slouží k použití u chladicích systémů až do kapacity 8 litrů
• Těsní velké praskliny v bloku motoru a hlavy válce (vnitřní i vnější netěsnosti).
• Vhodné pro všechny typy motorů
• Může předejít generální opravě motoru
• Trvalá ochrana

Vyprodáno
Kód: 146
169 Kč
Kategorie: Opravy chladicího systému
Hmotnost: 20 kg
250 ml:

 Pokyny k používání produktu

UPOZORNĚNÍ: Nikdy nenalévejte Wondarweld do motorového oleje!!!

 

Před použitím si pečlivě přečtěte bezpečnostní opatření a pokyny na zadní straně láhve, viz níže POUŽITÍ PRODUKTU.

 1. vypusťte a vypláchněte chladicí systém s topením na maximum
 2. odstraňte horní hadici chladiče (výstup hlavy válců) a vyjměte termostat
 3. nalijte Wondarweld do motoru
 4. namontujte zpět termostat a horní hadici chladiče
 5. naplňte chladič s vodou (nejlépe studenou)
 6. „použít Wondarweld“ (viz kompletní pokyny pro jednotlivé typy poruch na zadní straně produktu)
 7. vypusťte Wondarweld z chladícího systému
 8. (volitelné) naplňte systém čistou vodou a nechte 2-3 dny (lépe se vypláchnou zbytky Wondarweldu)
 9. (volitelné) vypustit systém
 10. vypláchněte systém vodou a
 11. nalijte nemrznoucí kapalinu ideálně Prestone

 

Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodné ochranné rukavice. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Při požití vypláchněte ústa velký množstvím vody (pouze je-li postižený při vědomí)

Použití produktu

Venkovní (kapalina uniká mimo motor)

Problém

Symptom

Praskliny v hlavě nebo v bloku

Ztráta chladicí kapaliny, mokro pod autem

Interní úniky (olej v chladicí kapalině; kapalina v oleji)

Problém

Symptomy

Poškozené těsnění hlavy

Chladicí kapalina kontaminovaná olejem.
Olej kontaminovaný chladicí kapalinou

Plyn (bublinky) v chladicí kapalině, interní praskliny, poškozené těsnění hlavy

Ztráta komprese, bublinky v expanzní nádržce, bílý kouř z výfuku

 

Opatření před použitím

 • Produkt je určen pouze zkušeným amatérským a profesionálním mechanikům. Doporučujeme uživatelům před použitím nejprve přečíst všechny informace
 • Wondarweld není kompatibilní s nemrznoucími kapalinami. Před použitím vypusťte a vypláchněte chladicí systém vodou, s topením nastaveným na maximum. Po použití vypusťte a vypláchněte pořádně vodou než naplníte systém opět chladicí kapalinou (ideálně Prestone).
 • Nikdy nenalévejte Wondarweld do oleje. To může způsobit vážné poškození motoru. Pokud se olej zbarví do červena, okamžitě jej vyměňte.
 • Wondarweld nesmí být přidán přímo do válců, není to produkt na utěsnění pístů a válců.
 • Nepoužívejte Wondarweld pokud bude vozidlo během této doby vystaveno teplotám pod bodem mrazu.

 

 

Instrukce k použití a dávkování

Jedna 500ml lahev je dostatečná na ošetření chladicích systémů o kapacitě až do 15l. Pro systémy o kapacitě 8l a méně použijte pouze půl lahve nebo balení 250ml. Koncentrace Wondarweldu musí být mezi 3-6% kapacity chladicího systému.

Před použitím pořádně protřepejte.

 

1) Pro externí úniky (kapalina mimo motor) a interní (kapalina v oleji, olej v kapalině)

 1. odstraňte horní hadici chladiče (výstup hlavy válců) a vyjměte termostat
 2. nalejte požadované množství Wondarweldu do motoru a namontujte zpět termostat a horní hadici chladiče
 3. doplňte chladicí systém čistou vodou
 4. pro externí praskliny, ucpěte všechny viditelné úniky skelnou vatou
 5. pro provedení samotné opravy nechte motor běžet dokud nepřestane voda unikat (obvykle mezi 15min – 2h).
  Průběžně doplňujte čistou vodou dle potřeby.
  Poznámka: pokud je Wondarweld v systému, neměli byste vozidlo používat pod zátěží.
 6. Po opravě nechte motor vychladnout, vypusťte a vypláchněte velkým množstvím vody, až dokud neteče čistá voda. Poté naplňte systém chladicí kapalinou, ideálně můžete použít kapalinu Prestone.

 

2) Pro interní úniky (bublinky v chladicí kapalině)

Pro efektivní opravu tohoto typu úniků je nezbytné dekompresovat vadný válec a nechat motor běžet na snížený počet válců.

 

 • U benzinových motorů s elektronickým vstřikováním, nechte motor vychladnout, odeberte zapalovací svíčku a odpojte přívod paliva do vstřikovače daného válce.
  Upozornění: Pokud není přívod paliva odpojen, může dojít k poškození katalyzátoru. Tuto proceduru provádějte pouze pokud je možné odpojit přívod paliva do válce. Tento postup nepoužívejte pro motory s karburátorem, jelikož přívod paliva nemůže být odpojen.
  Pokud necháte motor běžet se svíčkou odejmutou z válce, svíčka musí být stále připojena a uzemněna k motoru aby se předešlo poškození obvodů. Pokud si nejste jistí, poraďte se s odborníkem.
 • U naftových motorů, nechte motor vychladnout. Odpojte přívod paliva do vstřikovače a buďto samotný vstřikovač nebo žhavicí svíčku.
 • Proveďte kroky a) až c) uvedené v sekci 1
 • Nechte motor běžet přibližně 15 minut na snížený počet válců

Po opravě nechte motor vychladnout, vypusťte a vypláchněte velkým množstvím vody, až dokud neteče čistá voda. Poté naplňte systém chladicí kapalinou, ideálně můžete použít kapalinu Prestone.

 

Návod k použití Wondarweldu

Firma Holts byla založena v roce 1919 Douglasem Holtem, který byl během druhé světové války dlouholetým pracovníkem Austin Motor Company a získal mnoho zkušeností o automobilech a strojích. Aby tyto znalosti využil, ihned po druhé světové válce si otevřel obchod s náhradními díly pro automobily.

 

Za peníze, které vydělal z prodeje starých Triumfů, si koupil lístek do USA, kde poprvé viděl chemické výrobky prodávané na opravu motorových vozidel.

Když Holt zjistil mezeru na trhu, zaměřil se na chemické výrobky. Byl zrozen Wondarweld, produkt, který je dodnes dostupný.

 

Když se vrátil do Velké Británie, uvědomil si, že na trhu s chemickými produkty, které by mohly opravovat motorová vozidla, existuje mezera. 

Když začala druhá světová válka, vznikla určitá omezení na automobily, takže Douglas Holt potřeboval diverzifikovat své podnikání mimo chemické výrobky pro automobily. Rozhodl se zaměřit na strojírenství a byla založena společnost Radweld Engineering LTD.

 

Holt pokračoval v inovacích a hledal způsoby, jak vyřešit každodenní problémy řidičů. Jako řidič využil své vlastní zkušenosti a vytvářel nové produkty v reakci na problémy s vlastním autem. Gun Gum byl jedním z takových produktů, když Holtův výfuk potřeboval opravu, vyvinul gumu, aby utěsnil díru. Gun Gum je dodnes k dispozici a je jednou z nejúspěšnějších řad Holts.

 

 

Holts se stal rodinnou firmou, když Douglasův starší syn vstoupil do společnosti. Vedle svého otce pracoval jako chemik vyrábějící produkty.

 

Po úspěchu ve Velké Británii začal Douglas Holt hledat další oblasti pro nové trhy. Holts expandoval do Francie a vytvořil spojenectví s General Motors, který měl plnou distribuční síť.

Společnost se později rozšířila do Holandska, Belgie, Německa a Itálie, aby pomohla řidičům v celé Evropě opravit jejich auta v případě nouze.

 

Společnost Holts neustále hledala užitečné výrobky pro opravu automobilů a získala společnost Romac Ind Ltd. Romac, která vyrábí příslušenství pro opravu pneumatik a motorů - Tyreweld je produkt pro nouzové opravy, který utěsňuje defekty v pneumatikách, aby vás dostal zpět na silnici. Je to stále jeden z nejúspěšnějších produktů společnosti Holts.

 

Po mnoha úspěšných letech Douglas Holt zemřel. Jeho syn převzal společnost a pokračoval v otcově odkazu řešení problémů řidičů.

Holts pokračoval ve výrobě produktů pro řadu automobilových potřeb, včetně oprav a barev.

 

Společnost Holt Products Company se sloučila s Lloyds Industries a stala se Holt Lloyd. Dnes je společnost známá jako Holt Lloyd International a má ve své rodině 4 značky. Od skromných začátků rostl Holts po celém světě a stal se uznávaným jménem.

 

Expanze pokračovala, když Holt Lloyd koupil Morgan Crucible. Díky tomu byla Holt Lloyd největší skupinou v oblasti péče o automobil na světě a pokrývala mnoho zemí a trhů.

 

Po 10 letech spolupráce se Morgan Crucible se obě firmy po vzájemné dohodě rozešly. Značka Simoniz byla přidána do rodiny Holt Lloyd také v tomto roce. Simoniz je zavedená značka s mnohaletými zkušenostmi v oblasti produktů péče o automobil a byla silným přírůstkem do společnosti Holt Lloyd.

 

Holt Lloyd  ještě přidal do portfolia produktů Prestone. Prestone má silné americké dědictví, je jedničkou na trhu chladicích kapalin v USA. Jejich výrobky jsou přísně testovány, právě proto, že vynikají v extrémních podmínkách, a byly vítaným přírůstkem do portfolia Holts na britského trhu.

 

Nakonec do porfolia společnosti Holt Lloyd přibila firma KIK Custom Products, jeden z největších nezávislých výrobců spotřebního zboží v Severní Americe, a je významnou výrobní společností spolu s Prestone na trhu v USA. KIK se věnuje pěti oblastem spotřebního zboží: domácnost, bazén, osobní péče, pohostinství a automobilový průmysl - pod nimiž je Holts, Prestone, Simoniz a Redex.

 

 

 

 

 

Zpět do obchodu