Pěnový čistič potahů a čalounění SIMONIZ

Silná pěnová receptura doslova odfoukne špínu pryč.

Neutralizuje pachy zvířat, jídla a cigaret.

Jemný kartáček na rychlejší a efektivnější čištění.

Odstraňuje odolnou špínu a fleky z látkového čalounění a koberců.

Čerstvá vůně citrónu osvěží Vaše čalounění.

Vhodné pro použití na různobarevné čalouněné části

Skladem
Kód: 176
Značka: Simoniz
169 Kč
Kategorie: Péče o vnitřní části vozidla
Hmotnost: 0.5 kg
400 ml:

 

Pokyny k používání produktu:

  • Před použitím dobře protřepejte
  • Aplikujte ve vzdálenosti 20cm od povrchu a nechte působit cca 30 sekund

Pomocí kartáčku aplikujte pěnu kruhovými pohyby na povrch čalounění

  • Otřete měkkým, suchým hadříkem a dosucha vysajte.

Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal na dobře větraném místě. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení. Zákaz kouření. Nevdechujte výpary/aerosoly. Zamezte styku s kůží. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Zpět do obchodu