Aditivum do nafty Redex

Čistí palivový systém
Snižuje emise výfukovývh plynů
Obnovuje výkon
Zlepšuje životnost vašeho motoru

Redex je jedničkou na trhu ve Velké Británii v oblasti přísad do pohonných hmot a pomáhá vozidlům již od dvacátých let 20. století. Pravidelné přidání prostředku Redex Diesel System Cleaner do nádrže může přispět k tomu, aby motor vašeho auta zůstal v pořádku tím, že se o něj postaráte zevnitř a snížíze tak spotřebu paliva.

Skladem
Kód: 149
Značka: Redex
109 Kč
Kategorie: Aditiva
Záruka: 1 rok
Hmotnost: 0.25 kg
250 ml:
II RADD0057A II 250ml II High Def II
Tip

Aditivum do nafty REDEX  250ml

 • Čistí celý vstřikovací systém od škodlivých karbonových usazenin, poskytuje potřebné mazání pro paliva s nízkým obsahem síry, snižuje bod tuhnutí nafty a tvorbu parafinů

Zvyšuje cetanové číslo nafty, zabraňuje korozi

 • Vhodné pro všechny vznětové motory, včetně motorů s DPF a katalyzátory
 • Snižuje emise výfukových plynů a spotřebu pohonných hmot
 • Udržuje čistý palivový systém
 • Brání ucpání palivového filtru
 • Zabraňuje tvorbě emulze a zlepšuje odvodňování
 • Nepoškozuje palivový systém
 • Vhodné k pravidelnému používání

Pokyny k používání produktu

 • Sejměte víčko a fólii z horní části láhve.
 • Nalijte potřebné množství REDEX do nádrže při každém doplňování paliva.
 • 250ml Redexu ošetří 100l paliva (2.5ml na 1L)

Hořlavý. Nebezpečný při vdechování.Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží.Zdraví škodlivý při požití.Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.Dráždí dýchací orgány.Podezření na karcinogenní účinky.Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu.Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

Zpět do obchodu